Tỷ lệ cơ thể tương quan trong cắt may

Nói đến khối lượng hình dáng với sự rương ứng các phần trên cơ thể, đều có sự phân chia cân đối định ra các tỷ lệ.
Nói đến tỷ lệ trong cắt may thì tỷ lệ vô cùng quan trọng với sự tương ứng đặc tính chung của quần áo với hình dáng bề ngoài của con người. Muốn đi vào phần nghiên cứu thì không những chỉ nhìn phần ngoài mà còn phải nhận biết các khối của cơ thể như đầu, mình và tay chân.
Mối tương quan trong cắt may
Theo hình 1 về chia phần đều và vị trí đo với tầm vóc của con người. Thường người ta chia chiều cao của con người là 7 phần: 1/2 đầu thân (kể cả đầu) chia được 4 phần như sau:
1) Tính từ đầu đến cằm
2) Từ cằm đến vú
3) Từ vú đến rốn
4) Từ rốn đến hết chiều mông
Mối tương quan trong cắt may 2
“Tỷ lệ khi học cắt may”
Còn lại là phần chân.
Nhứng tỷ lệ không hẳn là một định luật, là mức thước chính xác, mỗi dân tộc đều có đặc điểm tầm vóc khác nhau. Ngay cả những người cùng một dân tộc cũng có người cao, thấp, chân có người dài, mình ngắn… Vì thế, tỷ lệ chỉ là ước lệ, một phương pháp lấy số đo của một bộ phận khác, giúp ta một khái niệm tìm sự cân đối.
Trong cắt may với hình vẽ trên ta nhận biết: Khoảng 2 là hạ nách. Từ 1 xuống 3 là dài eo, khoảng 3 xuống 4 là chiều hạ cửa quân.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *