Uncategorized

Dạy may

🤹 Dạy cắt may ra nghề – Đủ khả năng làm chủ tiệm may ️🤹 Bạn sẽ học được gì.. 🔶 Học cách tư duy nền tảng trong nghề, học 1 kèm 1 🔶 ⤴️ Chỉ dạy cắt – không dạy may, nhưng sẽ dạy may nền tảng cơ bản (Áo dài dạy cả cắt và may) ⤴️ Hướng dẫn …

Dạy mayRead More »

00 Days
00 Hrs
00 Mins
00 Secs
Expired!